Halvårsträff och röstning

Platina användarförenings halvårsträff – vi ses fysiskt

Årets träff blir på samma konferenshotell som kunddagarna – Hilton Slussen. Hilton Slussen Stockholm

Vi kommer börja med lunch tillsammans (Formpipe bjuder) kl. 12.45 på Hilton Slussen. Själva halvårsträffen drar i gång kl. 13.45 och vi är på samma hotell.

Anmäl dig via denna länk: ANMÄLAN.
Anmäl dig senast 2023-02-16. Detta för att Formpipe ska hinna boka lunch och lokal för mötet, på Hilton Slussen.

Datum och tid för halvårsträffen är 2023-03-21, klockan 13.45-16.30 ca (notera att lunchen är kl 12.45).

 

Frågor som du vill ta upp under punkten Våga fråga behöver vara oss tillhanda som senast 13:e mars och mejlas till platina.anvandarforening@gmail.com

 

Program

13.45 Inledning

13.50 Presentation förbättringsförslagen och förslagsverksamheten

14.20 Kundcase från Nexer

15.00 Fika

15.15 Våga fråga

15.45 Formpipes teknikspår

16.30 Avslutning

Röstning på förbättrings- och ändringsförslag

Inför halvårsträffen ska vi också rösta på de förbättrings-/ändringsförslag som inkommit. Styrelsen har slagit ihop snarlika förslag, samt tagit bort sådana förslag som redan kommer i Platina 13. Varje organisation har 10 poäng till sitt förfogande att dela ut till de olika förslagen inom kategorin ”Platina allmänt”. De medlemmar som använder möteshanteringen har ytterligare 10 poäng att dela ut till förslag under kategorin ”Möteshanteringen”.

Länken till förslagen: https://forms.office.com/e/KydRtvgpN3

Deadline för röstningen är 2023-02-28. Därefter sammanställer styrelsen och Formpipe resultatet som sen presenteras på halvårsträffen.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Platina användarförening.


Canny avvecklas

Formpipe har sagt upp sitt avtal med Canny och kommer införa ett nytt supportsystem under 2023 där de hoppas kunna implementera förslagsverksamheten. Konsekvensen för användarföreningens del blir att hela förslagsverksamheten behöver flytta till ett temporärt ”hem”. Styrelsen har tillsammans med Formpipe landat i att vi kör ett Google Forms för inlämning av förslag och t ex Surveymonkey för röstningen.

Formuläret är framtaget och ni hittar det här:

https://docs.google.com/forms/d/1_TlSAHb5wnBNIWvuMqchAgePCBShs9lscDj4wq0zkCM

 

Förslag som är inlämnade under 2022 kommer styrelsen manuellt lägga över i det nya formuläret. Formpipe kommer i början på maj att exportera de gamla förslagen (-2021) till en Excel-fil som kommer tillgängliggöras på föreningens hemsida om man vill hämta upp en gammal favorit.


Välkommen till Platina användarförenings halvårsträff

På grund av rådande omständigheter blir det en digital träff denna gång.

 

Dag:               onsdagen 16 mars 2022

Tid:                 klockan 9.00-12.00

Plats:              Teams

 

Anmälan

Använd följande länk för anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmh3xcERKaF_99zhIJWNEuwQ017aA_q_FW3s7GaZHyAiEdA/viewform?usp=sf_link

Har du redan anmält dig behöver du inte göra det igen.

Dina uppgifter sparas för administration och kommunikation kring halvårsträffen.
Dessa sparas i ett år sedan gallras de.

Har du några frågor skicka dem till platina.anvandarforening@gmail.com

 

Programmet

09.00 Användarföreningens styrelse informerar
09.10 Formpipe presenterar nyheter kring Platina
09.30 Agio system och kompetens AB berättar om kundanpassningar hos Länsstyrelsen Formpipes teknikspår
10.15 Arbetsgrupp avtalshantering
10.30 Paus
10.45 Presentation av röstningsresultatet för ändringsförslagen
11.15 Våga fråga

Ställ dina frågor till en panel av Formpipes experter
Frågorna skickas in i förväg senast den 10/3 till platina.anvandarforening@gmail.com

12.00 Avslut

 

Välkommen!
Styrelsen Användarföreningen för Platina


Påminnelse – Lämna förslag till Formpipe

Har du och din organisation tankar om förbättringar eller förändringsförslag i Platina?

Vill ni se vilka förslag som användarföreningen tagit emot?

Vill ni rösta fram de förslag som är viktiga för er?

 

Canny är verktyget som Formpipe och föreningen använder för att skapa och rösta på förbättringsförslag.

 

Viktiga datum för årets röstningsomgång

  • Lämna era förslag senast 31 december i år!
  • Gå in och rösta senast januari 2022 på de förslag som kommit in under 2021!

 

I slutet av januari granskar styrelsen och Formpipe förslagen och senast 1 februari sammanställs de som fått flest röster.

Vid efterföljande medlemsmöte redovisar vi de förslag som fått flest röster och som vi lämnar över till Formpipe för vidare utvärdering, om de är möjliga att genomföra etc.

 

Instruktioner för att skapa förslag och rösta i Canny

Länk till Canny: https://community.formpipe.com

Varje medlemsorganisation får lämna tre förslag per år för Platina (allmänt) och tre förslag för mötesadministrationen.

När ni skapar nytt förslag ska ni kort beskriva innehållet i fältet Titel och fylla på mer utförligt i fältet Beskrivning.

Kategorisera era förslag genom att välja innevarande år (2021) och om förslaget tillhör Platina Allmänt eller Mötesadministrationen.

Förslag från föregående år finns kvar som referens i systemet. Om man vill återanvända förslag från föregående år får man kopiera texten och lägga in ett helt nytt förslag i årets omgång.

 

För att söka fram föregående års förslag filterar man med hjälp av All Categories och välj årtal (2020). Har ett förslag status Under review innebär det att det gått vidare i föregående års röstningsomgång. Formpipe kommer även att särskilt kommentera dessa, t ex om de är med i kommande Platinaversioner.

 

Se även vår Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/platina.anvandarforening/ för mera diskussioner, tips, råd, m.m.

För frågor angående Canny, vänligen kontakta Sara Nordlund, styrelsens röstningsansvarig, via Facebook.

Styrelsen går också att kontakta via e-post: platina.anvandarforening@gmail.com