Omröstning ändringsförslag

Nu har vi även öppnat upp omröstningen för de förbättrings-/ändringsförslag som inkommit under 2023. Detta år har det varit rekordmånga, hela 124 stycken!
Styrelsen har slagit ihop snarlika förslag, förslag som redan implementerats samt förslag som vunnit tidigare år. Varje organisation har totalt 10 poäng till sitt förfogande att dela ut till de olika förslagen. Ni kan fördela poängen hur ni vill.

Länken till omröstningen är: https://forms.office.com/e/tcSpP7Vgt3

Deadline för röstningen är den 29 februari. Därefter sammanställer styrelsen och Formpipe förslagen, för presentation av resultatet på halvårsträffen.


Användarföreningens halvårsträff

Tisdagen den 19 mars är det återigen dags för Platina användarförenings halvårsträff!
Årets träff blir på samma hotell som Formpipes kunddaga – Scandic Continental i Stockholm.

Vi börjar med lunch som Formpipe bjuder på. Lunchen är från klockan 11:30 på Scandic Continental. Själva halvårsträffen drar sedan igång kl. 13.
Notera att träffen sker fysiskt på plats, ej via teams.
Agendan kommer skickas ut inom kort. Passa på och anmäl dig redan nu, antagligen till både lunchen och halvårsträffen, eller endast halvårsträffen via denna länk.

Anmälan ska ske senast den 20 februari, för att Formpipe behöver meddela restaurangen antal gäster, samt ev allergier.


Röstningsförslagen sammanställs

Styrelsen håller på att sammanställa alla förslag som inkomit.
Röstningen kommer att kunna ske under februari månad och därefter sammanställs röstningresultatet tillsammans med Formpipe.
Resultatet presenteras sedan på användarföreningens halvårsträff i samband med Formpipes kunddagar i mars.


Vad händer nu?

Användarföreningen jobbar med Formpipe fram formulär och kalkylblad där förslagsverksamheten ska kunna sammanställas.

Länk till formulär och kalkylblad kommer att skickas ut.

Vidare planerar vi för hösten. Då behöver vi genomföra ett årsmöte.
I samband med det hoppas vi kunna ha ett litet webbinar om något intressant.

Styrelsen söker efter ledamöter – kontakta valberedningen: Martin From

Slutligen arbetar vi med att uppdatera hemsidan, eller snarare rensa och strukturera om så att informationen blir mer tillgänglig.

Vi ses till hösten!

 


Användarföreningens halvårsträff och Formpipes kundträff 2023

Användarföreningen vill tacka alla som deltog på halvårsträffen, tack!
Vi hade en bra halvdag där förslagsverksamheten, röstningsförfarandet och resultatet gicks igenom.

Nexer presenterade en anpassning för massutskick gjord för Kammarkollegiet och Formpipe svarade på våra inskickade frågor.

Slutligen pratade Formpipe om kommande teknik för länkad öppen data.
En sammanställning finns här: Halvårsträffen 2023


Halvårsträff och röstning

Platina användarförenings halvårsträff – vi ses fysiskt

Årets träff blir på samma konferenshotell som kunddagarna – Hilton Slussen. Hilton Slussen Stockholm

Vi kommer börja med lunch tillsammans (Formpipe bjuder) kl. 12.45 på Hilton Slussen. Själva halvårsträffen drar i gång kl. 13.45 och vi är på samma hotell.

Anmäl dig via denna länk: ANMÄLAN.
Anmäl dig senast 2023-02-16. Detta för att Formpipe ska hinna boka lunch och lokal för mötet, på Hilton Slussen.

Datum och tid för halvårsträffen är 2023-03-21, klockan 13.45-16.30 ca (notera att lunchen är kl 12.45).

 

Frågor som du vill ta upp under punkten Våga fråga behöver vara oss tillhanda som senast 13:e mars och mejlas till platina.anvandarforening@gmail.com

 

Program

13.45 Inledning

13.50 Presentation förbättringsförslagen och förslagsverksamheten

14.20 Kundcase från Nexer

15.00 Fika

15.15 Våga fråga

15.45 Formpipes teknikspår

16.30 Avslutning

Röstning på förbättrings- och ändringsförslag

Inför halvårsträffen ska vi också rösta på de förbättrings-/ändringsförslag som inkommit. Styrelsen har slagit ihop snarlika förslag, samt tagit bort sådana förslag som redan kommer i Platina 13. Varje organisation har 10 poäng till sitt förfogande att dela ut till de olika förslagen inom kategorin ”Platina allmänt”. De medlemmar som använder möteshanteringen har ytterligare 10 poäng att dela ut till förslag under kategorin ”Möteshanteringen”.

Länken till förslagen: https://forms.office.com/e/KydRtvgpN3

Deadline för röstningen är 2023-02-28. Därefter sammanställer styrelsen och Formpipe resultatet som sen presenteras på halvårsträffen.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Platina användarförening.