Ny säkrare webbadress

Användarföreningens hemsida Platinauser.se har fått en säkerhetsuppdatering, http är nu https.
Det medför att URL:en ändrats men länkar/omdirigering från tidigare webbadress ska göra att man ändå hamnar på föreningens hemsida.

Den nya URL:en/webbadressen är: https://platinauser.se.formpipe.com/