Röstningsförslagen sammanställs

Styrelsen håller på att sammanställa alla förslag som inkomit.
Röstningen kommer att kunna ske under februari månad och därefter sammanställs röstningresultatet tillsammans med Formpipe.
Resultatet presenteras sedan på användarföreningens halvårsträff i samband med Formpipes kunddagar i mars.