Hur arbetar föreningen?

Platinas användarförening välkomnar alla organisationer som använder Platina att bli medlemmar. Den digitala mötesplatsen för användarföreningens medlemmar är Facebookgruppen ”Platinas Användarförening”. Där kan medlemmar i föreningen som har ett Facebook-konto delta i diskussioner, presentera sin organisation och de anpassningar man arbetat fram m.m.

Användarföreningens årsmöte är högsta beslutande organ och varje organisation som är medlem i användarföreningen har en röst. Årsmötet brukar hållas under hösten i anslutning till Formpipes kunddagar.

Via användarföreningen har behovet av att samarbeta över gränserna mellan landsting och kommuner uppmärksammats. Detta har lett till att två samarbetsgrupper skapats. Om du vill veta mer om dessa kontakta:

FormPipe organiserar

Varje år anordnar FormPipe en kundträff som är öppen för alla deras kunder. För mer information om denna kontakta FormPipe.

Produktrådet

FormPipe driver ett produktråd för Platina. Detta råd har ingen koppling till Platinas användarförening utan är FormPipes interna råd.