Styrelsen

Styrelsen 2022-2023 för användarföreningen består av minst 4 (max 6) medlemmar som valts av deltagare närvarande vid årsmötet.
Du kontaktar lämpligen styrelsen via namnlänkarna (skicka epost) nedan.

 

Namn Roll Organisation
Patrik Ingblom Ordförande Region Halland
Suzanna Bengtsson Medlems- och Facebookansvarig Bollebygds kommun
Jacob Derefeldt Sekreterare Höganäs kommun
Anna Frick Förslagsansvarig Svenska filminstitutet
Maria Thuresson Vice ordförande Kretslopp Sydost
Nicklas Björling Ansvarig hemsidan Riksantikvarieämbetet

 

Valberedningen för 2023 är vakant.