Välkomna till Platina användarförening

[soliloquy id=”362″]

 

Platinas användarförening är en frivillig sammanslutning av kundrepresentanter för organisationer som använder sig av Enterprise Content Management-systemet Platina. Systemet levereras av FormPipe Software AB. Föreningen har som syfte att:

  • möjliggöra och främja medlemmarnas utbyte av erfarenheter av systemet
  • genom digitala mötesplatser och fysiska träffar öka möjligheterna för medlemmar att hitta samarbetsområden och komma i kontakt med varandra
  • förmedla information om FormPipes arbetsprocess, organisation och events kring Platina
  • bidra till en ökad kunskap om systemet, dess utveckling och möjligheter.

Föreningens mål när att:

  • tillhandahålla en Facebookgrupp för att förenkla kontaktskapandet
  • arrangera 1-2 användarträffar per år, antingen i egen regi eller i samarbete med FormPipe
  • tillhandahålla en levande och uppdaterad webbsida (www.platinauser.se)
  • kontinuerligt träffa och föra diskussioner med FormPipe om systemet.

FormPipe har aktivt pekat ut användarföreningen som den samarbetspart vars önskemål om produkten har högst prioritering i deras utvecklingsarbete. Se FormPipes arbetsprocess för mer information om utvecklingsarbetet. Vill du bli medlem? Gå till föreningens Facebookgrupp “Platinas Användarförening och anslut dig till denna eller kontakta styrelsen via e-post.