Kallelse till årsmötet 2021

Här kommer kallelsen till höstens årsmöte.

Dag: onsdagen den 6 oktober 2021
Tid: klockan 14.00 – 14.30
Plats: Digitalt via Teams.

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.

För mer information klicka här.

/Styrelsen