Påminnelse – Lämna förslag till Formpipe

Har du och din organisation tankar om förbättringar eller förändringsförslag i Platina?

Vill ni se vilka förslag som användarföreningen tagit emot?

Vill ni rösta fram de förslag som är viktiga för er?

 

Canny är verktyget som Formpipe och föreningen använder för att skapa och rösta på förbättringsförslag.

 

Viktiga datum för årets röstningsomgång

  • Lämna era förslag senast 31 december i år!
  • Gå in och rösta senast januari 2022 på de förslag som kommit in under 2021!

 

I slutet av januari granskar styrelsen och Formpipe förslagen och senast 1 februari sammanställs de som fått flest röster.

Vid efterföljande medlemsmöte redovisar vi de förslag som fått flest röster och som vi lämnar över till Formpipe för vidare utvärdering, om de är möjliga att genomföra etc.

 

Instruktioner för att skapa förslag och rösta i Canny

Länk till Canny: https://community.formpipe.com

Varje medlemsorganisation får lämna tre förslag per år för Platina (allmänt) och tre förslag för mötesadministrationen.

När ni skapar nytt förslag ska ni kort beskriva innehållet i fältet Titel och fylla på mer utförligt i fältet Beskrivning.

Kategorisera era förslag genom att välja innevarande år (2021) och om förslaget tillhör Platina Allmänt eller Mötesadministrationen.

Förslag från föregående år finns kvar som referens i systemet. Om man vill återanvända förslag från föregående år får man kopiera texten och lägga in ett helt nytt förslag i årets omgång.

 

För att söka fram föregående års förslag filterar man med hjälp av All Categories och välj årtal (2020). Har ett förslag status Under review innebär det att det gått vidare i föregående års röstningsomgång. Formpipe kommer även att särskilt kommentera dessa, t ex om de är med i kommande Platinaversioner.

 

Se även vår Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/platina.anvandarforening/ för mera diskussioner, tips, råd, m.m.

För frågor angående Canny, vänligen kontakta Sara Nordlund, styrelsens röstningsansvarig, via Facebook.

Styrelsen går också att kontakta via e-post: platina.anvandarforening@gmail.com