Canny avvecklas

Formpipe har sagt upp sitt avtal med Canny och kommer införa ett nytt supportsystem under 2023 där de hoppas kunna implementera förslagsverksamheten. Konsekvensen för användarföreningens del blir att hela förslagsverksamheten behöver flytta till ett temporärt ”hem”. Styrelsen har tillsammans med Formpipe landat i att vi kör ett Google Forms för inlämning av förslag och t ex Surveymonkey för röstningen.

Formuläret är framtaget och ni hittar det här:

https://docs.google.com/forms/d/1_TlSAHb5wnBNIWvuMqchAgePCBShs9lscDj4wq0zkCM

 

Förslag som är inlämnade under 2022 kommer styrelsen manuellt lägga över i det nya formuläret. Formpipe kommer i början på maj att exportera de gamla förslagen (-2021) till en Excel-fil som kommer tillgängliggöras på föreningens hemsida om man vill hämta upp en gammal favorit.